Měřicí technika
Měřicí technika
Millimess Maxµm III Zobrazovací jednotka
CS
 • Velkoformátové zobrazení pomocí kontrastních znaků a stupnice s jedinečným vějířovým zobrazením k lepšímu vizuálnímu vnímání hodnot při kontrolách kruhovosti a rovinnosti a k vyhledávání vrcholů při měření vrtaných otvorů
 • Výměnné číselníky
 • Indukční absolutní měřicí systém
 • Litinový kryt s robustními ovladacími tlačítky
 • Technické parametry
 • Funkce

Obj. č.Typ produktuRozsah měření mmNormaTřída krytí
2033001
Maxµm III
Depending on probe type
Tovární norma
IP 54
2033011
Maxµm III
Depending on probe type
Tovární norma
IP 54
2033021
Maxµm III
Depending on probe type
Tovární norma
IP 54

 • RESET (nulování zobrazení)
 • mm/inch
 • Obrácení směru odečítání
 • RANGE (přepínání rozsahu měření a hodnoty členění měřítka
 • ABS (ve vztahu vůči elektrickému nulovému bodu)
 • TOL (zadání tolerancí)
 • MAX/MIN paměť pro vyhledávání úvratí
 • TIR (MAX-MIN) pro kontrolu obvodového házení a rovinnosti
 • HOLD (uložení naměřené hodnoty)