Měřicí technika
Měřicí technika
Micromar - Speciální třmenové mikrometry
ProductPicture
Třmenový mikrometr
K měření měkkých látek, jako například plsti, pryže, lepenky atd.
ProductPicture
Třmenový mikrometr
ProductPicture
Třmenový mikrometr
K měření drážek, drážkových hřídelí, zápichů atd.
ProductPicture
Třmenový mikrometr
K měření úzkých drážek, zápichů atd.
ProductPicture
Třmenový mikrometr
K měření tlouštěk stěn trubek
ProductPicture
Závitový mikrometr
K měření průměru čela a vnějšího průměru na vnějších závitech prostřednictvím výměnných měřicích doteků na měření závitů