Měřicí technika
Měřicí technika
MaraMeter 26P - Přístroj na měření tlouštěk
ProductPicture
Přístroj na měření tlouštěk, palce
ProductPicture
Přístroj na měření tlouštěk, mm