Měřicí technika
Měřicí technika
MarGage 424 Příslušenství k údržbě
CS
Vlastnosti produktu
Nejdůležitějí pomocné prostředky ke kontrole a opravám paralelních koncových měrek

Součásti:

Rovinné sklo 421
  • Pro kontrolu rovinnosti plochy měření podle intereferenčního postupu, průměr 45 mm
Dřevěné kleště 423
  • Pro možnost uchopení paralelních koncových měrek bez přenosu tepla
Leštěná deska z granitu
  • K odstraňování otřepů a poškození na plochách koncových měrek. Vysoce přesné provedení
Dóza speciální vazelíny
  • Pro antikorozní ochranu ocelových paralelních koncových měrek
Štětec a utěrka z jelenice
  • K čištění paralelních koncových měrek