Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf LD 130 Kombinované měřicí pracoviště na měření obrysů a povrchů
CS
Vlastnosti produktu
MarSurf LD 130 / LD 260. Krok do nové dimenze
Kombinovaná měření obrysů a drsnosti „v jednom tahu“ lze skvěle vyřešit pomocí osvědčené špičkové měřicí technologie Mahr. Měřicí pracoviště MarSurf LD 130 a MarSurf LD 260 se vyznačují soustavným dalším vývojem a začleněním zkušeností z jejich první generace.
Měřené znaky
 • Drsnost a obrys jedním tahem
 • Vysoká rychlost měření a nastavení polohy minimalizuje doby měření na zlomek původní hodnoty
 • Inovativní řešení snímacího systému
 • Rychlá a bezpečná výměna snímacích ramen při současné detekci snímacího ramena prostřednictvím magnetického držáku
 • Dlouhá dráha měření až 260 mm (MarSurf LD 260) při zdvihu měření 13 mm (při délce snímacího ramena 100 mm), resp. 26 mm (při délce snímacího ramena 200 mm)
 • Snadná servisovatelnost díky modulární konstrukci
 • Údržba možná bez kompletní demontáže z měřicího stojanu
 • Technické parametry
 • Použití
 • Rozsah dodávky

Snímaná délka (v ose X) konec
130 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,1 mm
Rychlost polohování
0,02 mm/s až 200 mm/s
Rychlost měření
0,02 mm/s až 10 mm/s;
pro měření drsnosti se doporučuje
0,1 mm/s až 0,5 mm/s
Rozlišení
0,8 nm
Rozsah měření mm

13 mm (100mm Tastarm)
26 mm (200mm Tastarm)

Snímané délky
0,1 mm - 130 mm, resp. 260 mm
Síla při měření (N)
0,5 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru

Strojírenstvé
Valivá ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny, kulové hlavy, ventily

Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů a drsnosti v částečně automatizovaném až plně automatickém procesu

Automobilový průmysl
Díly motorů, jako například blok válce, hlava válců, kliková hřídel, vačka, ventily, řízení, převodovka, vstřikovací systémy, turbodmychadlo

Lékařství
Měření obrysů a hloubky drsnosti u kyčelních nebo kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů a hloubky drsnosti u zubních implantátů

Optika
Měření obrysu a hloubky drsnosti asférických čoček

 • MarSurf XCR 20 včetně Midrange LD, software MarSurf XCR 20, licenční klíč Mahr
 • TFT monitor
 • Ruční ovládací panel MCP 21
 • Posuvová jednotka MarSurf LD 130 nebo LD 260 včetně snímacího systému a snímacích ramen LP D 14-10-2/60 LP D 14-10-500
 • Kalibrační normál pro obrys 1, třída přesnosti 1
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 CNC s granitovou deskou HG 700 mm x 550 mm včetně řídicího modulu
 • Sada tlumicích prvků
 • XY stůl MarSurf CT 300