Měřicí technika
Měřicí technika
MarGear GMX 400 W Univerzální centrum na měření ozubení
CS
Vysoce přesné a plně automatické měření ozubení a nástrojů na výrobu ozubení až do vnějšího průměru 400 mm.

Jednodušeji než kdykoli dříve je možné úlohy pro měření ozubení spojit s mnoha charakteristikami úchylek tvaru a polohy.

V prostředí MarWin, kterého se již prodalo více než 6000 instalací, lze jednoduše programovat kompletní programy v režimu učení a tyto programy jsou poté velmi názorně zobrazené.
Při tomto se zvyšuje úroveň efektivity programování a snižuje se možnost chybné obsluhy.

Ověřená strojní oprava chyb GMX v provozu v reálném čase se u nového řízení MarEcon využívá také pro polohovací pohyby tak, aby celkový průběh měření a vykonávání pohybů vykazoval maximální míru přesnosti a rychlosti!

Měření ozubení a tvarů jsou vykonávána na jednom měřicím zařízení.

Vysoce přesný 3D skenující snímač v kombinaci s přímo poháněnou osou C zaručují přesnost a efektivitu

Řízení
Řízení pro 5 os

S volitelnou možností dlouhé opěrné ložisko
je možné upínat převodové hřídele do 700 mm.

Kontrolované charakteristiky
  • Válcová kola s přímým a šikmým ozubením
  • Rozhraní GDE pro měření vnitřních a vnějších ozubení
  • Export dat podle QS-STAT
  • Měření úchylek tvaru a polohy
  • 3D geometrie, jako například vzdálenosti, úhel kuželu, …

Přesnost
MarGear GMX 400 W
Zařízení na měření ozubení třídy přesnosti 1 pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 K
(osa otáčení s přesností zařízení na kontrolu tvarů)
  • Technické parametry
  • Použití

Max. hmotnost obrobku [kg]
60 (80 na vyžádání)
Hmotnost [kg]
700
Přesnost
Třída přesnosti I pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 °C
Odchylka dráhy axiální (µm+µm/mm poloměru měření)
0.11 µm + 0.0008 µm/mm
Text zápatí
* max. průměr válcových kol
Odchylka dráhy radiální (µm ve výšce stolu)
≤ 0.11 µm
Výška (mm)
1 787 mm
Šířka (mm)
600 mm
Dráha měření (mm), osa Z
320
Dráha měření (mm), osa Y
200
Průměr max.* [mm]
400
Vzdálenost mezi hroty [mm]
volitelně: 450, 700
Délka (mm)
1 560 mm
Dráha měření (mm), osa X
200

  • Základní měřicí pracoviště se softwarovým modulem Advanced Form
  • Jako pracoviště na měření ozubení s QE Cylindrical Gear