Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin Použití: Měření drsnosti a analýza pomocí MarForm
CS
Vlastnosti produktu
Roughness measurement and analysis extension package

For use in conjunction with MarForm MMQ 200 and MMQ 400, with the T7W probe and with Mahr's MarWin evaluation software, comprising:
  • Roughness measurement and evaluation software package based on the MarWin evaluation software

Probe arms for T7W, optimized for roughness measurement, are available as an optional accessory pack.
Měřené znaky
Rozšiřující balíček měření drsnosti a analýza

Použitelné v kombinaci s MarForm MMQ 200, MMQ 400, s měřicím snímačem T7W a vyhodnocovacím softwarem Mahr MarWin, jenž zahrnuje:
  • Softwarový balíček k měření a vyhodnocení drsnosti na základě softwaru k vyhodnocení MarWin

Měřicí ramena pro T7W optimalizovaná pro měření drsnosti jsou dostupná jako volitelný balíček příslušenství.

Měřené znaky / průběh


Co je snazší, než zjišťovat a zadokumentovat při kontrole vašich obrobků rovněž hodnoty drsnosti, jako jsou Ra a Rz, pomocí jediného měřicího zařízení MarForm. Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolernací se sledováním charakteristik drsnosti.

Pro uživatele to znamená následující:
Žádné kompromisy z hlediska kvality, neboť: Měřicí hlava optimální pro danou měřicí úlohu zajistí vždy nejvyšší přesnost.

Výhody:

  • Úspora času a nákladů díky pouze jedinému upnutí obrobku a jednomu průběhu měření
  • Snadné ovládání prostřednictvím společného softwaru pro měření tvarů, polohy a drsnosti
  • Nejvyšší přesnost na základě automatického výběru snímače na měření drsnosti
  • Podrobné protokoly s velkou výpovědní hodnotou
  • Osvědčená technika na měření tvarů v kombinaci s osvědčenou technikou na měření drsnosti

  • V oblasti techniky na měření tvarů nabízí společnost Mahr jakožto vůdčí subjekt na trhu ty nejpřesnější měřicí přístroje v referenční kvalitě, a stanovuje tak u mnoha zákazníků standard pro dotykovou techniku na měření tvarů. A dotykovou metodu, která je mezitím rozšířena celosvětově, jsme u firmy Mahr dovedli do dokonalosti. Společnost Mahr, jako specialista na indukční snímače, kombinuje výhody univerzálního, motorizovaného snímače na měření tvarů T7W s přesným snímačem na měření drsnosti PHT 6-350. Snímač na měření tvarů a snímač na měření drsnosti srostou zdánlivě do jediné jednotky. U zařízení MarForm MMQ 200 se snímač potřebný pro danou měřicí úlohu automaticky přemístí do správné pozice pro měření!

    Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolernací se sledováním charakteristik drsnosti. Dokumentujte typické charakteristiky drsnosti, jako například Ra a Rz hned při kontrole tvarů vašich obrobků prostřednictvím MarForm MMQ 200, aniž by bylo nutné upínat váš obrobek do dalšího měřicího pracoviště. Umožní vám to motorizovaná, programově řízená výměna mezi snímačem na kontrolu tvarů s rubínovou kuličkou a snímačem pro měření drsnosti PHT 6-350. Odpadají zásahy obsluhy a příslušný snímač se motorizovaně přemístí ze svislého snímání do horizontálního. Při tomto se používá motorizovaná otočná osa snímače na kontrolu tvarů T7W, kterou se příslušný snímač polohu v krocích po 1°.