Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS
Vlastnosti produktu

Application: Contour measurement and contour evaluation with MarForm

The contour measurement and analysis extension package can be used in conjunction
with MarForm MMQ 400 and MFU 100, with the T7W probe and with Mahr's MarWin evaluation software, comprising:

 • Contour measurement and evaluation software package
 • Probe arms for T7W, optimized for contour measurement

Měřené znaky
Aplikace: Měření obrysů a vyhodnocení obrysů pomocí MarForm

Rozšiřující balíček pro měření a analýzu obrysů lze využívat
s MarForm MMQ 400 a MFU 100, s měřicím snímačem T7W a vyhodnocovacím softwarem Mahr MarWin, jenž zahrnuje:

 • Softwarový balíček pro měření a vyhodnocení obrysů
 • Měřicí ramena pro T7W optimalizovaná pro měření obrysů

  Měření obrysů a vyhodnocení obrysů jako
  Volitelná možnost pro MarForm MMQ 400-2

  V rámci měřicí techniky pro průmyslovou výrobu vyvstává stále častěji nutnost zajistit rychlá, jednoduchá měření profilů obrobků. Měřicí úlohy jsou různorodé a vyžadují stále vyšší přesnost a optimální strategie měření u celého systému.

  Ve snaze pořídit řešení měřicích úloh optimalizovaná z hlediska nákladů a času jsou stále častěji vyžadována měření tvarů a poloh a současně drsnosti a obrysů v jediném přístroji. Desetiletí zkušeností v oboru techniky na měření obrysů a rovněž množství požadavků a upozornění našich zákazníků stojí za zrodem této
  nové generace přístrojů.
  To, co před asi 30 lety začalo konturografem k rýsování obrysů a porovnávání se šablonami, se do dnešního dne vyvinulo do podoby obrysového měřicího systému nejvyšší kvality a s nejmodernější technologií. Se softwarem pro měření obrysů MarSurf XC 20 a MarSurf XC 2 sázejí zákazníci společnosti Mahr na špičkovou kvalitu a bezpečnost.
  Co je pak snazší, než zjišťovat a zadokumentovat při kontrole vašich obrobků rovněž hodnoty drsnosti, jako jsou Ra a Rz, pomocí jediného měřicího zařízení MarForm. A po měření charakteristik tvaru a polohy současně vyřešit i úlohy měření obrysů, aniž by bylo třeba přesouvat obrobek na druhé měřicí pracoviště?
  Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolerancí se sledováním parametrů obrysů a charakteristik drsnosti.

  Vaše výhodu u zařízení MarForm MMQ 400-2 a
  motorizovaného měřicího snímače T7W.

 • Pouze u přístrojů Mahr: Snímací rameno 3-v-1 pro vyšší přesnost na základě automatického výběru snímače na měření drsnosti, snímacího hrotu pro měření obrysů nebo snímacího ramena pro měření tvarů a poloh
 • Pouze u přístrojů Mahr: Úspora času a nákladů díky pouze jedinému upnutí obrobku a jednomu průběhu měření bez zásahu obsluhy
 • Pouze u přístrojů Mahr: Snadné ovládání prostřednictvím společného softwaru pro měření tvarů, polohy a drsnosti a rovněž obrysů, vše kompletně ve 3D
 • Pouze u přístrojů Mahr: měření pomocí MarForm MMQ 400-2 s vysoce přesnými lineárními osami s vysokým rozlišením pro stanovení obrysů a jejich vyhodnocení
 • Pouze u přístrojů Mahr: Osvědčená technika na měření tvarů v kombinaci s osvědčenou technikou na měření drsnosti
 • Pouze u přístrojů Mahr: Podrobné protokoly s vysokou výpovědní hodnotou pro tvar, drsnost a obrysy, přehledně kombinováno na jednom listu