Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf FI 3100 VB
CS
Vlastnosti produktu
Současný několikanásobný posun fáze pro měření choulostivá na vibrace ve výrobním prostředí
MarSurf FI 3100 VB, Fizeaův interferometr s několikanásobným, současným posunem fáze, je měřicí systém nepodléhající vlivu vibrací, pracující v reálném čase a nabízející minimální čas závěrky pouhých 10 µs. Přístroj MarSurf FI 3100 VB je optimalizován pro použití v blízkosti výrobních prostor a současně dosahuje vysoké přesnosti, stability a přesnosti opakování. Nová technologie SPARC od společnosti Mahr umožňuje dosahovat chyb měření λ / 100 bez izolace vibrací.

Měřené znaky
 • Absolutní eliminace vlivu vibrací
 • Fizeaův průchod paprsků
 • Lze zkoumat povrchy se stupněm odrazivosti od 0,1 do 100 %
 • Automatické měření napětí, doba snímání 10 µs
 • Rozlišení 1k x 1k
 • Kompatibilní s referenčními optickými soustavami a příslušenstvím využívajícím standardizované rozhraní 100 mm (4“).
 • Použití

 • Měření na rovinných optikách, konkávních a konvexních površích nejrůznějších velikostí
 • Měření na velké vzdálenosti i ve vakuových komorách
 • Měření přímo v místě provozu na optickém, opracovaném povrchu a povrchu destiček
 • Dynamická měření termodynamických postupů, měření objektů v pohybu
 • Charakterizace a kompenzace vlivů dvojitého lomu