Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf XC 2 mit CD 120 Pracoviště na měření obrysů
CS
Vstup do oblasti přesného měření obrysů
Měření a vyhodnocení geometrie relevantní pro funkci na obrobcích a výrobcích náleží k základním požadavkům v oblasti výzkumu, techniky a průmyslu. Stále častěji jsou rychlé, jednoduché a cenově výhodné systémy pro 2D měření obrysů upřednostňovány před jinými postupy. MarSurf XC 2 vyhovuje jednak všem požadavkům na přesnost a různá kritérie pro vyhodnocení. Dále dodává soustavně jisté a spolehlivé výsledky.
 • Asociační prvky, tzn. okamžitá změna veličin závislých na vztažných prvcích v případě jejich změny
 • Uživatelská přístupová práva s ochranou pomocí hesla vylučují možnost neoprávněné obsluhy
 • Vynikající postup kalibrace díky mnohaletým zkušenostem, tzn. kalibrace geometrie, kalibrace měřicí síly, kompenzace průhybu a mnoho dalšího
 • Stabilita a tuhost snímačů
 • Posuvová jednotka s klidným chodem, stabilitou a přesností
 • Automatické spouštění a zdvihání snímacího ramena s individuálně nastavitelnou rychlostí
 • Vysoká rychlost polohování
 • Ochrana před kolizemi díky patentovanému upevnění snímacího ramena
 • Technické parametry
 • Použití
 • Rozsah dodávky

Rychlost snímání (v Z)
0,1 až 1 mm/s
Snímací úhel
na hladkých površích podle vybočení: klesající čela do 88°, stoupající čela do 77°
Snímaná délka (v ose X) konec
120 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,2 mm
Rychlost polohování
V ose X a rychlost zpětného chodu: 0,2 až 8 mm/s
V ose Z: 0,2 až 10 mm/s
Délka snímacího ramena
175 mm, 350 mm
Rychlost měření
0,2 mm/s až 4 mm/s
Odchylka vedení
< 1 µm (přes 120 mm)
Poloměr hrotu snímače
25 µm
Rozlišení
V ose Z, vzhledem k snímacímu hrotu: 0,38 µm (u snímacího ramena 350 mm) / 0,19 µm (u snímacího ramena 175 mm)
V ose Z, vzhledem k měřicímu systému: 0,04 µm
Rozsah měření mm
(v ose Z) 50 mm
Snímané délky
0,2 mm až 120 mm
Síla při měření (N)
1 mN až 120 mN

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny

Měření v blízkosti výroby

Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců

Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů

 • MarSurf XC 2 včetně počítače, Midrange Standard, software MarSurf XC 2, licenční klíč Mahr
 • TFT monitor
 • Posuvová jednotka MarSurf CD 120
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 včetně upínacího mechanismu
 • Kalibrační sada
 • Ruční ovládací panel MCP 23
 • Souřadnicový stůl CT 120 včetně otočného nastavení