Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf UD 130 Kombinované měřicí pracoviště na měření obrysů a povrchů
CS
Vlastnosti produktu
Vstup do oblasti vysoce přesné techniky pro měření drsnosti a obrysů
  • Technické parametry

Snímaná délka (v ose X) konec
130 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,1 mm
Rychlost polohování
0,1 mm/s až 30 mm/s
Rychlost měření
0,1 mm/s až 5 mm/s;
pro měření drsnosti se doporučuje
0,1 mm/s až 0,5 mm/s
Rozlišení
2 nm
Snímač
Standardní snímač LP-D 14-10-2/60°
Rozsah měření mm

10 mm (100mm snímací rameno)
20 mm (200mm snímací rameno)

Rozlišení profilu
2 nm
Snímané délky
0,1 mm až 130 mm
Síla při měření (N)
1 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru