Měřicí technika
Měřicí technika
MarShaft SCOPE MarShaft SCOPE 350 / 700 / 1000 plus
CS
MarShaft SCOPE plus je univerzální, plně automatický optický systém na měření hřídelí ke kontrole osově symetrických obrobků.

MarShaft SCOPE plus disponuje vysoce přesnou osou na měření kruhovitosti (C), jednou svislou (Z) a jednou vodorovnou měřicí osou (X).

Volitelně je k dispozici dotykový měřicí systém s indukčním měřicím snímačem, kterým lze měřit např. obvodové nebo čelní házení. Měřicí zařízení je kalibrováno k optickému měřicímu systému, a proto je možné vykonávat kombinované dotykové a optické měřicí úlohy.

Nový software MarWin EasyShaft umožňuje maximální míru flexibility při co nejjednodušším ovládání.

Postupy měření probíhají plně automaticky a eliminují veškeré vlivy obsluhy.

Zařízení MarShaft SCOPE plus je vhodné pro použití v náročných dílenských provozech i v čistém prostředí měřicích místností. Funkce zvětšení zobrazení umožňují provádět měření nejmenších detailů, které pomocí běžného měřicího postupu nejsou téměř, nebo dokonce vůbec možná.
 • Automatický průběh měření
 • Maticová kamera, 1280 x 1024 obrazových bodů
 • Snadná obsluha pomocí dotykové obrazovky
 • Měřicí přístroj pro mnoho měřicích úloh
 • Vysoká vhodnost pro dílenské prostředí
 • Software MarWin EasyShaft umožňuje maximální míru flexibility při jednoduchém ovládání
 • Technické parametry
 • Použití
 • Možnosti

Mez chyb průměr (X) (µm)
(1,0 + L/125) L v mm
(2 σ při 20 °C ± 1 °C na referenční etalon)
Pohon
Servomotory
Optika
Telecentrická přesná optika
CCD pole s vysokým rozlišením
Mez chyb, délka (Z) (µm)
(2 + L/125) L v mm
(2 σ při 20 °C ± 1 °C na referenční etalon)
Rozlišení úhlu (°)
0,01 až 0,0001
Rozsah měření průměr (X) (mm)
80 nebo 120
Hmotnost obrobku (max.) v kg (text)
15 (volitelně 30)
Rozlišení délka/průměr (mm)
0,01 až 0,0001
Rozsah měření délka (Z) (mm)
350 / 750 / 1000

Typické obrobky
 • Soustružené díly
 • Trojnožky
 • Převodový hřídel
 • Ozubený hřeben
 • Osové čepy
 • Dutá hřídel
 • Hnací hřídel
 • Píst
 • Vačková hřídel
 • Hřídele turbodmychadel
 • Šrouby do kostí
 • Šneky
 • Vyrovnávací hřídele
 • Hydraulické díly
 • Ventily (spalovací motor)
 • Vstřikovací ventily atd.

 • Dotyková měřicí jednotka k měření obvodového házení a čelního házení
 • Teplotní kompenzace
 • Měření závitů
 • Měření hřídelí turbodmychadel
 • Měření vačkových hřídelí
 • Ruční ovládací panel
 • MarWin Professional Shaft - SW
 • Rozhraní QS Stat