Měřicí technika
Měřicí technika
MarShaft SCOPE 250 plus
CS
Vlastnosti produktu
Úlohy pro měřicí techniku ve výrobě rostou vysokou rychlostí souběžně s inovacemi výrobních postupů. V důsledku stále rostoucích požadavků na přesnost a stále se zkracujících časů cyklu ve výrobě (soustružení, frézování, broušení atd.) je rychlé měření přímo na výrobním stroji zcela nevyhnutelné. Měření přímo tam, kde výrobek vzniká, s rychlou zpětnou vazbou do výrobního procesu, aby se zamezilo zbytečné zmetkovitosti. V podobě stroje na měření hřídelí MarShaft SCOPE 250 plus nabízí společnost Mahr správné řešení pro rychlé, přesné a plně automatické měření obrobků symetrických podle rotační osy přímo ve výrobě.

MarShaft SCOPE 250 plus disponuje vysoce přesnou osou na měření kruhovitosti (C), jednou svislou měřicí osou (Z) s rozsahem měření 250 mm. Klíčovou součástí je moderní CMOS bodová kamera s vysokým rozlišením (živý obraz) s obrazovým polem o velikosti 1088 x 2048 bodů. Vysoký snímkovací kmitočet na úrovni přes 120 snímků za sekundu umožňuje dosahovat mimořádně krátkých časů měření. Funkce zvětšení zobrazení umožňují provádět měření nejmenších detailů, které pomocí běžného měřicího postupu nejsou téměř, nebo dokonce vůbec možná.

Měřené znaky
Přehled výkonových znaků:
 • Nová CMOS bodová kamera s vysokým rozlišením a 40 mm velkým obrazovým polem s živým obrazem umožňuje maximálně rychlé snímání rychlostí přes 120 snímků za sekundu
 • Vysoká přesnost pro měření průměrů a délek
 • Mimořádně krátké časy měření díky vysokým rychlostem měření až 200 mm/s
 • Díky použití softwarové platformy MarWin od společnosti Mahr jsou k dispozici veškeré zkušenosti posledních desítek let v oblastech měření délek, tvarů, poloh a obrysů
 • Velmi dobrá cena pro vstup do segmentu malých optických přístrojů na měření hřídelí
 • Technické parametry
 • Použití
 • Možnosti
 • Verze

Mez chyb průměr (X) (µm)
≤ (1,5+l/40) l v mm
Optika
Telecentrická přesná optika
CMOS kamera s vysokým rozlišením
Mez chyb, délka (Z) (µm)
≤ (3,0+l/125) l v mm
Rozlišení úhlu (°)
0,01...0,0001
Rozsah měření průměr (X) (mm)
40
Rozlišení délka/průměr (mm)
0,01...0,0001
Rozsah měření délka (Z) (mm)
250

Typické obrobky
 • Soustružené díly
 • Osové čepy
 • Dutá hřídel
 • Hnací hřídel
 • Hřídele turbodmychadel
 • Šrouby do kostí
 • Vyrovnávací hřídele
 • Hydraulické díly
 • Ventily (spalovací motor)
 • Vstřikovací ventily atd.

 • Měření závitů
 • MarWin Professional Shaft - SW

MarShaft SCOPE 250 plus basic          

Provedení bez osy C a opěry k statickému měření malých obrobků
1 kus věncového sklíčidla Ø 70 mm, obj. č. 5361080, je součástí rozsahu dodávky

 MarShaft SCOPE 250 plus s WL            

Provedení bez osy C a s opěrou k statickému měření malých obrobků, upnuto v opěře mezi hroty
2 kusy středicích hrotů, hrot 60 ° Ø2-15 mm, jsou součástí rozsahu dodávky

 MarShaft SCOPE 250 plus s osou C a WL               
                                                                                       
Provedení s osou C a s opěrou k statickému a dynamickému měření malých obrobků, upnuto v opěře mezi hroty
2 kusy středicích hrotů, hrot 60 ° Ø2-15 mm, jsou součástí rozsahu dodávky

 MarShaft SCOPE 250 plus s vysoce přesnou osou C a WL                                                                              
Provedení s vysoce přesnou osou C zařízení na kontrolu tvarů a s opěrou k statickému a dynamickému měření malých obrobků, upnuto v opěře mezi hroty
2 kusy středicích hrotů, hrot 60 ° Ø2-15 mm, jsou součástí rozsahu dodávky