Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MMQ 400 Univerzální stroj na měření tvarů
CS
MarForm MMQ 400 lze univerzálně použít pro obsáhlé posouzení obrobků podle DIN ISO 1101.
Vysoce přesné měřicí osy ve směru Z a X umožňují provádět jakékoli úlohy v oblasti měření tvarů. Varianty MarForm MMQ 400 jsou k dispozici pro následující
 • Vysoce přesné obrobky
 • Neobvykle dlouhé obrobky
 • Velké a těžké obrobky
 • Použití ve výrobě nebo na měřicích pracoviších pro přesná měření

  Na výběr jsou různé moduly, s jejichž pomocí lze MarForm MMQ 400 optimálně připravit podle vašich požadavků:

 • Motorizovaný nebo ruční středicí a naklápěcí stůl
 • Svislá osa (Z) s délkou měření 900 mm, 500 mm nebo 350 mm
 • Horizontální osa (X) s délkou měření 180 mm nebo 280 mm a digitálními lineárními měřítky v osách X a Z. Pro měření, u kterých přesné, opakovatelné nalezení místa měření ovlivňuje výsledek
 • Manuální nebo plně automatické snímače s krátkou měřicí kružnicí, vysokou linearitou, malou silou při měření.
 • Řízení dráhy k rychlému měření požadovaného obrysu
 • volitelně s motorizovanou opěrou
 • Technické parametry
 • Možnosti
 • Verze

 
MMQ 400-2
Z= 350 mm X= 180 mm
MMQ 400-2
Z= 500 mm Z= 280 mm
MMQ 400-2
Z= 900 mm X= 280 mm
Odchylka od kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
Odchylka od kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
Odchylka dráhy axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
Odchylka dráhy axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
Středicí a naklápěcí stůl
ručně/automaticky
ručně/automaticky
automaticky
Průměr stolu (mm)
285
285
285
Nosnost stolu, ve středu (N)
600
600
400
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0,2-15
0,2-15
0,2-15
Dráha měření motorická (mm), Osa Z
350
500
900
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,15
0,15
0,15
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
0,4
0,9
Odchylka rovnoběžnosti osa C/Z ve směru snímání (µm)
0,5
0,8
2
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,1-30
0,1-30
0,1-30
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,5 -100
0,5 -100
0,5 -100
Dráha měření motorická (mm), Osa X
180
280
280
Odchylka přímosti / střed. délka měření 100 mm (µm)**, osa X
0,4
0,5
0,5
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa X
0,8
1,5
1,5
Kolmost osa X/C (µm)
1
2
2
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,5-30
0,5-30
0,5-30
Rychlost měření (mm/s), osa X
0,5-10
0,5-10
0,5-10

 • Měření drsnosti
 • Výměna mezi snímačem na kontrolu tvarů s rubínovou kuličkou a snímačem pro měření drsnosti PHT 6-350
 • Kontroly válců s vyhodnocovacím softwarem MarWin
 • Zkouška šroubovice a analýza pomocí MarWin
 • Kontrola tvaru vačky
 • Vyhodnocení kroku lamel v údajích obrysu
 • Měření a vyhodnocení obrysů
 • Řízení dráhy (MCPC)
 • Vyhodnocení volných tvarů
 • Analýza rychlosti kmitání
 • Dominantní zvlnění kruhovosti (MBN 10455)

Zařízení MarForm MMQ 400-2 může být dodáno v sedmi verzí podle vašich požadavků, a je díky tomu optimálně pro jakoukoli úlohu navrženo:
 • s motorizovaným nebo ručním středicím a naklápěcím stolem,
 • svislá osa (Z) s délkou měření 500 mm nebo 900 mm a vodorovná osa (X) s délkou měření 280 mm nebo
 • svislá osa (Z) s délkou měření 350 mm a vodorovná osa (X) s délkou měření 180 mm
 • s digitálními systémy pro měření drah v lineárních osách X a Z pro nejlepší možnou opakovatelnost měření
 • volitelně s motorizovanou opěrou

Vaše MarForm MMQ 400-2 je k dispozici ve verzi jako částečně automatické měřicí pracoviště s manuálním středicím a naklápěcím stolem nebo jako plně automatické měřicí pracoviště, které je ve spojení s motorickým středicím a naklápěcím stolem a snímačem T7W dokonale připraveno na úkol kontroly vašich dílů s vysokou přesností a bez jakéhokoli zásahu obsluhy.

Měřicí snímač T7W je vybaven motorickou otočnou osou, která umožňuje přiblížit snímací rameno postupně do příslušné požadované snímací polohy. Díky tomu jsou měření na válcových plochách stejně tak realizovatelná jako na čelních plochách. Jakožto snímač nulové polohy je snímač T7W navíc schopen bez zásahu obsluhy automaticky přepínat mezi vnitřními a vnějšími měřeními a rovněž mezi měřeními na čelních plochách shora a zespodu. Plně automatické postupy měření na komplexních obrobcích lze provádět zcela bez zásahů obsluhy. Snímací ramena u T7W jsou výměnná. Díky motorizované ose otáčení je možné i tzv. hvězdicová snímací ramena - tj. Snímací ramena s různými snímacími prvky - instalovaná tak, že lze během jednoho průběhu měření střídavě používat různé geometrie kuličky snímacího hrotu.

Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolernací se sledováním charakteristik drsnosti. Dokumentujte typické charakteristiky drsnosti, jako například Ra a Rz hned při kontrole tvarů vašich obrobků prostřednictvím MarForm MMQ 400-2, aniž by bylo nutné upínat váš obrobek do dalšího měřicího pracoviště. Umožní vám to motorizovaná, programově řízená výměna mezi snímačem na kontrolu tvarů s rubínovou kuličkou a snímačem pro měření drsnosti PHT 6-350. Odpadají zásahy obsluhy a příslušný snímač se motorizovaně přemístí ze svislého snímání do horizontálního. Při tomto se používá motorizovaná otočná osa snímače na kontrolu tvarů T7W, kterou se příslušný snímač polohu v krocích po 1°.