Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MFK 500 Centrum na referenční měření tvarů
CS
Centrum pro referenční měření tvarů pro laboratoře a měřicí místnosti s velkým měřicím objemem pro těžké obrobky.
Středisko na měření tvarů MFK pro obsáhlé vyhodnocení obrobků Formtester MFK – zvlášť vhodné pro kontrolu bloků motorů, hlav válců, převodových skříní, hydraulických prvků, klikových a vačkových hřídelí. Velkorysá, optimalizovaná celková konstrukce pro vysokou přesnost měření celém prostorovém objemu stroje. Velké rozsahy měření a pojezdu umožňují snadnou a bezpečnou výměnu obrobku.

MarForm MFK 600 nebo MFK 500, zkonstruovány z jednotlivých, vzájemně sladěných součástí, nabízejí flexibilitu a možnost přizpůsobení na různé problematiky spojené s technikou měření.

Základem zařízení na kontrolu tvarů je hladký kamenný podstavec uložený izolovaně od okolních vibrací. Jeho vysoce přesný vodorovný povrch tvoří vztažnou rovinu pro měřicí soustavu. Stůl pro upínání obrobků zajišťuje podporu a vedení těžkých obrobků prostřednictvím vzduchových ložisek na kamenné ploše.
 • Univerzální pracoviště pro měření tvarů s velkým měřicím objemem pro těžké obrobky
 • MFK 600 s 5 měřicími a seřizovacími osami k měření tvarových prvků a stanovení poloh
 • MFK 500 s 3 měřicími a 4 polohovacími osami k měření úchylek tvaru a polohy
 • Otočný měřicí snímač a automaticky polohovatelný obrobek zajišťují snadnou manipulaci a rychlé seřízení
 • Díky vzduchovým ložiskům s malými nároky na údržbu a možností dlouhodobého zatížení
 • Snímací systémy chráněné proti kolizím pro různorodé měřicí úlohy
 • Velká upínací plocha pro obrobek pro jednotlivé, velké obrobky nebo palety s obrobky
 • Zařízení pro měření kruhovitosti s automatickým nastavením na průměr obrobku, a to i při excentrické poloze
 • Měření přímosti ve 3 směrech hlavních souřadnic
 • Posouzení obrobků podle ISO 1101
 • Výrobně vhodná zkouška v souřadnicích stroje a obrobku
 • Kompletní vyhodnocení charakteristik úchylek tvaru a polohy a rovněž hodnot průměru a umístění
 • Obsáhlý sortiment příslušenství a volitelné měřicí snímače pro optimalizované řešení všech měřicích úloh
 • Připravené a snadno rozšiřitelné dodatečnými osami pohybu k otáčení obrobků během průběhu programu, což umožňuje realizaci i těch nejsložitějších měřicích úloh, jako např. u bloků vidlicových motorů, „roboticky“ bez zásahů obsluhy

Zařízení na měření kruhovitosti
Zařízení na měření kruhovitosti obsahuje kromě měřicího vřetena (osa C) osu k automatickému nastavení měřicího snímače na průměr obrobku (osa X). U měření kruhovitosti vede osa X měřicí snímač podél tvaru obrobku, a to i při excentrických odchylkách větších než rozsah měřicího snímače.

Zařízení na měření přímosti
Vertikální zařízení na měření přímosti (osa Z) vede zařízení na měření kruhovitosti rovněž podél kamenné plochy. U MFK 600 jsou úrovně přesnosti horizontálního zařízení pro měření přímosti (osa Tx a Ty) díky oddělení vedení od nosných vzduchových ložisek nezávislé na velikosti, tvaru a hmotnosti daného obrobku. MFK 500 nabízí osy Tx/Ty motorizovaného středicího a naklápěcího stolu jakožto motorizované polohovací osy. Seřizovací osy (Ta a Tb) jsou integrovány do stolu pro upínání obrobků a mohou obrobky automaticky polohově, mechanicky vyrovnat v objemovém prostoru stroje.

Měřicí výkon
Automatické seřizovací funkce integrované do měřicích postupů umožňují nepřerušený provoz. Zpracování naměřených hodnot souběžně se zjišťování naměřených hodnot zkracuje čas měření. Obsáhlý program příslušenství doplňuje pracoviště na měření tvarů a rozšiřuje rozsah možných použití.
 • Použití
 • Možnosti
 • Verze

Zkoušky tvarových a polohových charakteristik:
 • Kruhovitost, Přímost, Rovinnost, Válcovitost, Sklon, Poloha, Přímkový profil, Plošný profil, Kuželovitost, Soustřednost/souosost, Symetrie, Souběžnost, Kolmost, Obvodové házení, čelní házení, Celkový chod, Kuželovitost, Průměr, Fourierova analýza

Zkoušení následujícího
 • Bloky motorů
 • Hlavy válců
 • Převodové skříně
 • Hydraulické prvky
 • Klikové a vačkové hřídele

 • dodatečné osy pohybu k otáčení obrobků během průběhu programu

 • MFK 600 s 5 měřicími a seřizovacími osami k měření tvarových prvků a stanovení poloh
 • MFK 500 s 3 měřicími a 4 seřizovacími osami k měření tvarových prvků