Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS
Vlastnosti produktu

Application: Bar-to-bar height evaluation on commutators


For use in conjunction with MarForm MMQ 100, MMQ 200, MMQ 400, MFU 100, MFU 110 WP, MFU 800, MFU 8 Retro, MFK 500 and MFK 600, with MarWin 4 or higher evaluation software and EasyForm, AdvancedForm and ProfessionalForm
Měřené znaky
Softwarový balík pro vyhodnocení kroku lamel

Lze použít s MarForm MMQ 100, MMQ 200, MMQ 400, MFU 100, MFU 110 WP, MFU 800, MFU 8 Retro, MFK 500 a MFK 600 a od vyhodnocovacího softwaru MarWin 4 s EasyForm, AdvancedForm a ProfessionalForm.

Znaky

Softwarový balíček k vyhodnocování kroku lamel na komutátoru Jako krok lamel se označuje rozdíl výšek různých lamelových segmentů u komutátoru. Tento krok lamel je spoluzodpovědný za obrus uhlíků a jiskření v elektromotoru.

Pomocí tohoto softwarového balíčku je možné zkoumat a vyhodnocovat měření kruhovitosti prostřednictvím měřicích přístrojů MarForm s vyhodnocovacím softwarem MarWin z hlediska kroku lamel.

K posouzení dvou sousedních lamel (největší skok mezi segmenty) jsou k dispozici 4 výpočetní postupy:

Skok mezi segmenty: Střed segmentu
 • Rozdíl mezi poloměry příslušných středů dvou sousedících lamel; volitelně lze středy zvětšit na oblasti zadáním jejich velikosti v procentech šířky lamel; v rámci této oblasti se poté zprůměrují všechny poloměry.
 • Skok mezi segmenty: max./min. poloměr
 • Rozdíl vždy mezi největšími a nejmenšími poloměry dvou sousedících lamel
  Skok mezi segmenty: Rozdíl max. poloměrů
 • Rozdíl vždy mezi největšími poloměry dvou sousedících lamel
 • Skok mezi segmenty: Konec segmentu - začátek segmentu
 • Rozdíl mezi poloměry na konci a na začátku dvou sousedících lamel; volitelně lze konec a začátek vždy zvětšit na oblast zadáním jejich velikosti v procentech šířky lamel; v rámci těchto oblastí se poté zprůměrují vždy všechny poloměry.

  Jako výsledek se vyhodnocují hodnoty jednotlivých skoků mezi segmenty a rovněž jejich střední hodnota. Dokumentují se navíc rovněž odchylky tvaru komutátoru (jednotlivé kruhovitosti, jejich střední hodnota, celková kruhovitost) a obvodové házení.

  Jednoduché nastavení parametrů:

  Pomocí výběrového políčka v dialogovém okně lze zvolit jednu z dříve uvedených definic kroku lamel. Kde je to možné a požadované, lze definovat rovněž velikost oblasti, která se má průměrovat. Zadává se v % ve vztahu k šířce příslušných lamel. Pro vlastnosti jednotlivých kroků lamel, jednotlivé odchylky od kruhovitosti na každou lamelu, pro celkovou odchylku od kruhovitosti a pro obvodové házení může uživatel definovat příslušné tolerance. Pokud jsou tyto definovány, zobrazují se hodnoty jednotlivých vlastností v tabulce výsledků barevně v závislosti na dodržení tolerancí. Pro obvodové házení lze zvolit jednak osu C stroje na měření tvarů a jednak rovněž osu dříve stanoveného vztažného prvku.

  Obsáhlá tabulka výsledků

  Tabulka výsledků uvádí seznam zjištěných parametrů. Dokumentují se:

  Skoky mezi segmenty
 • Hodnoty skoků mezi segmenty se zobrazením využití tolerancí (volitelně),
 • jejich úhlové polohy,
 • barevné označení maximální hodnoty
 • Střední hodnota všech skoků mezi segmenty

  Tvarové odchylky
 • Hodnoty odchylek od kruhovitosti se zobrazením využití tolerancí (volitelně),
 • jejich úhlové polohy
 • barevné označení maximální hodnoty
 • Střední hodnota všech jednotlivých kruhovitostí
 • Celková odchylka od kruhovitosti RONt

  Odchylka tvaru a polohy
 • Odchylka obvodového házení vzhledem ke vztažné ose (osa obrobku) nebo ose C testeru na měření tvarů