Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS
Vlastnosti produktu


Application: Piston measurement and analysis

For use in conjunction with MarForm MMQ 400,  with the T7W probe and with Mahr's MarWin evaluation software, comprising:

  • Piston measurement and evaluation software package based
    on the MarWin evaluation software

 Probe arms for T7W, optimized for piston measurement, are available as an optional accessory pack.


Měřené znaky

Rozšiřující balíček měření pístů a analýza
Použitelné v kombinaci s MarForm MMQ 400, s měřicím snímačem T7W a vyhodnocovacím softwarem Mahr MarWin, jenž zahrnuje:

  • Softwarový balíček k měření a vyhodnocení pístů na základě
    softwaru k vyhodnocení MarWin

Měřicí ramena pro T7W optimalizovaná pro měření pístů jsou dostupná jako volitelný balíček příslušenství.

Vlastnosti/postup

Vyrovnávání pístu
Plně automatické vystředění a vyrovnání pístu,

Měření vnějšího tvaru pístu
Měření otvoru na pístní čep k určení polohy osy otvoru na pístní čep,
Měření tvaru ovality,
Měření tvaru meridiánu,

Měření pístní drážky

Měření otvoru na pístní čep
Měření tvaru otvoru polární,
Měření tvaru otvoru lineární,

Vyhodnocení a zaprotokolování


Vyhodnocení tvaru ovality
Vyhodnocení tolerančního pásma (přechody do ovality) v libovolné vzdálenosti [°],
Úhel mezi hlavní osou ovality a osou otvoru ve výšce měření,
Stanovení přesazení hlavy ve směrech X a Y,
(udání přesazení oválu vůči ose pístu).

Vyhodnocení tvaru meridiánu
Vyhodnocení tolerančního pásma (lineární přechody) v libovolné výšce [mm],

Vyhodnocení měření drážky

Vyhodnocení radiálních drah

Úhel mezi profilem a vztažnou rovinou,
Celkový úhel mezi horní a spodní hranou,
Přímost měřených radiálních drah,

Vyhodnocení rovinných kruhů
Rovinnost profilů s filtrem 0- 50 [W/U],
Rovinnost profilů s filtrem 15- 150 [W/U],
Vyhodnocení otvoru na pístní čep
Vyhodnocení otvoru na pístní čep (lineární) s vyhodnocením tolerančního pásma (lineární přechody) v libovolné výšce [mm],
Vyhodnocení otvoru na pístní čep (polární) s vyhodnocením tolerančního pásma (přechody do ovality) v libovolné vzdálenosti [°],
Otočení osy oválu otvoru vůči poloze otočného stolu.

Video z reálného měření si můžete prohlédnout pod vedlejším odkazem "Videa"