Měřicí technika
Měřicí technika
Digimar 814 G Zařízení pro měření výšek a orýsování
CS
 • Vysoká přesnost měření
 • Inkrementální indukční měřicí systém
 • Vedení měřicí hlavy v kuličkových ložiscích
 • Měřicí systém bez opotřebení
 • Velké digitální zobrazení s dobrou možností odečítání hodnot
 • Měřicí a zobrazovací zařízení na měřicí hlavě
 • S optickým rozhraním RS232 C pro přenos dat
 • S digitálním přednastavením rozměru (preset)
 • Nulová zobrazení v každé měřicí pozici
 • Měření s funkcí MAX, MIN a MAX-MIN
 • Zadání tolerančních hranic pro 1 charakteristiku
 • mm/inch přepínatelné
 • Snadné ovládání díky postranní ruční kličce na měřicí hlavě
 • Konstantní měřicí síla, volitelně působící dolů nebo nahoru
 • Možnost upnutí na jakémkoli místě pro rýsovací úlohy
 • s přesným nastavením
 • Nezávislé na síti díky provozu na baterie
 • Univerzální použití díky mnohostrannému příslušenství
 • Technické parametry
 • Funkce

Obj. č.Rozsah měření mmRozsah měření, palceRozlišeníRozlišeníMezní chyba, palceMezní chyba µmOdchylka od pravoúhlosti v µmMěřicí síla NHmotnost produktuDatové rozhraníNorma
4426541
0 - 320
0 - 12.6"
0,001 mm / 0,01 mm
0 in / 0,001 in
.0008"
20 µm
20 µm
3 N
14 kg
Opto RS232C / Wireless
Tovární norma
4426543
0 - 620
0 - 24.4"
0,001 mm / 0,01 mm
0 in / 0,001 in
.0012"
30 µm
30 µm
3 N
18,3 kg
Opto RS232C / Wireless
Tovární norma

 • ON/OFF
 • RESET (nulování zobrazení)
 • mm/inch
 • PRESET (přednastavení rozměru)
 • MAX/MIN paměť pro vyhledávání úvratí
 • TIR (MAX-MIN) pro kontrolu obvodového házení a rovinnosti
 • TOL (zadání tolerancí)
 • Přepínání rozlišení
 • DATA (přenos dat)